Втора специализирана акушеро-гинекологична болница “Шейново” – София се включва в Х-та Академия за акушерки с лекция на Д-р Славяна Галева

https://sheynovo-ag.eu/

Тема: Технологиите срещат акушерството. Кардиотокография. 60 години интерпретация на образи.

За лектора:

Д-р Славяна Галева е специалист акушер-гинеколог и дипломиран
специалист в областта майчино-фетална медицина.
От 2016г. до 2018г. провежда специализация по фетална медицина
и придобива диплома за компетентност при проф. Кипрос
Николаидес и проф. Ранджит Аколекар в King`s College Hospital,
Лондон, Великобритания.
Научен сътрудник е при провеждането на проучвания в областта на
скрининг и превенция на хромозомни заболявания, прееклампсия,
преждевременно раждане, фетална ретардация и
мъртвораждаемост.
Автор и съавтор на статии, свързани с неинвазивна пренатална
диагностика чрез свободна ДНК в майчина кръв.
От 2020г. до 2021г. провежда обучение и успешно полага изпити в
областта на медицинска генетика и имунология в Harvard Medical
School, Бостън, САЩ.
Участва в множество конгреси в България и чужбина, привърженик
на медицина базирана на доказателства.
Създател на форум Collegium Medicum. Ежегодно участие в благотворителни форуми в слаборазвити
страни и част от екипа, съставил първия форум по фетална
медицина за източна, централна и южна Африка.