Тема: “Проследяване на бременност след инфертилитет ”

Д-р Мариела Даскалова е лекар, специалист по анатомия и ембриология в Център по репродуктивно здраве “Васил Даскалов”, Гр. Пловдив. Заваршва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1989 г. Има 25 години академичен стаж като главен асистент в катедрата по Анатомия, хистология и ембриология към Медицинския университет в Пловдив и същата специалност.

Работила е в МБАЛ “Торакс” и ДКЦ “Медикус Алфа”. Има стаж по 3 години като ембриолог в МЦ “Надежда репродуктив Пловдив” и в МЦ “Ню Лайф”. Има множество следдипломни квалификации и курсове, както и участия в различни научни форуми, конгреси, семинари, конференции. Лектор е на много семинари на Алианс на българските акушерки”.

Д-р Даскалова е съучредител и медицински консултант на сдружение „Зачатие. Членува още в Български лекарски съюз, Съюз на учените в България, Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Българско анатомично дружество, Българско антропологично дружество, Die anatomische gesellschaft, ISUOG, GE Voluson club.