Тема:

Тема: Акушерски грижи  при жени със заболявания на отделителната система при гинекологично болни

Казвам се Дарина Русчукова – акушерка от 2009г. до 2020г.

Родена съм в гр.Пловдив, където продължавам да живея и да се развивам.

Висшето си образование завърших в МК към МУ гр.Пловдив – Бакалавър специалност „Акушерка“ през 2009г.

През 2015г. завърших и магистратура „Управление на здравните грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика“ към ФОЗ -МУ гр.Пловдив.

Работила съм като акушерка 12 г. в родилно отделение,  а от 2г., като преподавател по Клинична практика към ФОЗ  – „Катедра по акушерски грижи“ МУ – гр.Пловдив.