Тема: Влияние на френулумите в детска възраст. Индикации за френулотомия през погледа на логопеда

Гергана Димова е бакалавър по логопедия от СУ “Св. Климент Охридски“ и магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ от същия университет с изявени интереси и опит в кърмаческа и ранна детска възраст, редки генетични синдроми, неврологични нарушения при деца и възрастни, вродени цепнатини на устните и/или небцето, нарушена артикулация, миофункционални нарушения и нарушения на хранителните механизми. Основател и управител на Логопедичен център “Димова” – гр. Пловдив. Част от мултидисциплинарния екип на Асоциация “АЛА”, член на УС на Сдружение частно практикуващи логопеди. Специализира в областта на ранно детско развитие, хранителна терапия, орофациална и миофункционална терапия при деца и възрастни.

Тема: „Влияние на френулумите в детска възраст. Индикации за френулотомия през погледа на логопеда“.

В настоящата презентация ще поговорим за видовете френулуми  и тяхната класификация. Ще разгледаме какво влияние оказват късите френулуми върху храненето на новороденото, кърмачето и децата в ранна възраст. Ще поговорим за отражението върху артикулацията, мускулния тонус на лицето, твърдите лицеви структури и стойката на тялото. Какви са индикациите и начините за френулотомия? В кои случаи може да се отложи и кога е необходима?