Темата ,,Бременност и предпазен колан -практически съвети” ще представи Акушерка Инна Ненова.
Инна Ненова е завършила акушерство през 2015 г. Веднага започва работа в Женска консултация. Две години по-късно става ръководител на звено за самостоятелна акушерска практика. През 2019 година завършва магистърска степен ,,Управление на здравни грижи” и ,,Здравен мениджмънт”.
Към настоящия момент е докторант към катедра,,Здравни грижи”, ФОЗ на МУ-Варна. Инна Ненова е автор на редица проучвания по теми, свързани със съвременната роля на акушерките, различни аспекти на хранене на бременната жена и кърмене. Работи в АМЦСМП ,,Проф. Д-р Димитър Стаматов” Варна. Лектор е на различни семинари и уебинари по теми свързани с протичане на бременността, подготовката за раждане, кърмене.