Доцент Виктория Атанасова ,Д.М.,която развълнува всички ни на семинара в Китен през юни.

Тема”  „Грижа за преждевременно родени деца. Как да намалим тяхната болка.“

 Доц. Атанасова работи н Клиника по неонатология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен

Клиниката по неонатология към Университетската болница в град Плевен е звено с 40-годишна история и традиции, която е обособена като самостоятелна административна единица през 1977 г. За нейното развитие през първите години голямо значение са имали нейните ръководители: д-р Гарев, д-р Стоилов, д-р Мария Арнаудова. Най-интензивно развитие клиниката бележи след 1982 г. под ръководството на доц. Киселкова, а от 1988 г. – доц. Райна Арнаудова. Заложеното от тях се поддържа и ъпдейтва от д-р Радосвета Росманова – ръководител от 1991 до 2010 г., а след 2010 г. и до момента – от доц. д-р Виктория Атанасова.

В момента клиниката разполага с 20 легла в Звено „Здрави новородени”, 5 – в Звено „Слединтензивни грижи“ и 10 в Звено „Интензивно лечение“. В нея работят 9 лекари, 20 акушерки и 7 санитари. Клиника по неонатология отговаря на най-високото – трето, ниво на неонатологично лечение, като приема деца за лечение от широк ареал – Централна Северна България.

Здравите новородени се отглеждат децентрализирано в широки, слънчеви стаи със самостоятелен санитарен възел към всяка от тях, кът за хигиенен тоалет на новородените с детска ваничка и душ, под непрекъснато майчино наблюдение.

В интензивното звено има възможност за ежедневно свиждане с близките в определени часове, когато се поощрява тактилния, говорния и емоционален контакт между дете и родители.

В Звено „Слединтензивни грижи“ е предоставена уникална за България възможност за 24-часов непрекъснат контакт между майка и дете в системата “Кенгуру” – повече от 20 години единствена в България. Там майките на рисковите новородени се обучават да се грижат за тях.

 

Доц. д-р Виктория Атанасова, д.м.

 • Родена през 1965 г.; омъжена, с две деца.
 • Завършила медицина в Санкт Петербургска Педиатрична Медицинска Академия през 1990 г.
 • Специалност педиатрия – от януари, 1998 г.
 • Специалност неонатология – от юни, 2004 г.
 • Защитена дисертация на тема „Проучване върху железния метаболизъм и профилактиката на анемията на недоносеността при деца, родени преди 33-та г.с.“ – през май, 2013 г.
 • Втора магистратура по здравен мениджмънт през 2014 г.
 • Хабилитирана като доцент по неонатология през октомври, 2015 г.
 • Следдипломна квалификация – 20 сертифицирани курса, от които 8 в чужбина.
 • Публикации – 38, от които 8 в англо-езични списания; участия в научни форуми – 92, от които 15 в международни форуми.
 • Научни интереси:
 • Екстремна незрялост
 • Обща и ваксинопрофилактика в детската възраст
 • Здравословно хранене в кърмаческа и ранна детска възраст
 • Членство: БЛС, Българска асоциация по неонатология (член на УС от 2011 г.), Българско научно дружество по акушерство и гинекология, Българско научно дружество по генетика и геномика на човека, Българска асоциация по биоетика и клинична етика, European Society of Human Genetics

 

Резюме:

Недоносеността е глобален проблем, който е с тенденция да нараства през последните години. Официалната статистика сочи, че 9-10% от всички живородени бебета са недоносени, като в големите неонатологични центрове тази честота е с 2-3% по-висока. Оцеляват все по-незрели деца, като в най-развитите държави прагът на екстраутеринната преживяемост е снижен до 22 гестационни седмици. Цената на тази преживяемост обаче може да бъде твърде висока, тъй като паралелно с това се покачва честотата на дългосрочно инвалидизиращите заболявания, които са не само медицински, но и социален, етичен и финансов проблем. Затова акцентът през последните години е минимизирането на риска от развитие на тези заболявания, определящ се основно от достъпността и качеството на медицинските грижи – както пре-, така и постнатално.

Цел на доклада е изтъкване и детайлизиране на ролята на акушерката в реализацията на грижите за недоносените деца като медицински специалист, стоящ най-близо до тях и директно ангажиран за най-голям период от време през болничния им престой.

А лекцията и на Академия-Велико Търново 2018 ще бъде
изключително важна и полезна за акушерската практика.
Доц. Д-р Виктория Атанасова е специалист по „Педиатрия” и „Неонатология” към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, където е началник на отделението по Неонатология. Част от нейните професионални интереси включва хематологични проблеми при недоносени деца и проследяване на рискови новородени и недоносени деца.