Наш почетен гост на Академия-2018, Велико Търново-Акушерка Джес Реед,
Регионален директор за Майчино и детско здравеопазване и родилна помощ за Лондон.

 

Тема:

-,,Подобряване на родилните грижи-5 годишен план за развитието на родилната помощ.”

През 30 годишната си кариера като акушерка, Джесика Реед е работила и допринесла за развитието на всички аспекти на майчиното здравеопазване и родилната помощ в Англия. Един от основните аспекти в нейната работа обаче винаги е бил изграждането на структури, подкрепящи акушерките в техният постоянен стремеж да предлагат високо квалифицирани и специализирани акушерски грижи за всички майки не само в Лондон, но и в останалата част на Великобритания.

Джес председателства един от надзорните съвети на Националната Здравна Асоциация, която разработи новият модел за постоянна подкрепа на акушерките в тяхната клинична дейност. Тя е също и член на редакционния съвет на British Journal of Midwives и рецензент и член на управителният съвет на Кралският Колеж на Гинеколози и Акушерки.
Госпожа Реед е член на управителният съвет на акушерките в Кралският Колеж на Медицинските работници и носител на престижната награда „Флоранс Найнтингайл“.
През 2018 Джес стартира нова програма, която предоставя платформа за развитие и изграждане на иновационни техники и възможност за усъвършенстване на всички акушерки, практикуващи в Лондон.
В настоящата и позиция на Регионален директор на,,Майчино и детско здравеопазване и родилната помощ за Лондон,, Джес има основна роля в успешното осъществяване на реформите в майчиното здравеопазване, целящи подобряване на условията за работа на акушерките и постигане на възможно най-високо качество в грижи за майките и техните семейства.