Акушерка Борчу Йотзал

Тема: “Медицински проблеми по време на кърмене.”

Борчу Йотзал е Заместник-председател на Турската акушерска асоциация. Председател е на Турската национална асоциация по кърмене. Консултант по кърмене към Министерство на здравето на Република Турция.

Борчу е директор на департамент,,Акушерство”
на Cumhurhiyet University,Турция.

Ще имаме възможност да чуем и политиката на МЗ на Република Турция за подкрепа на кърменето в страната.