Антонела Несполи

Тема: „Ролята на акушерката в процеса на кърмене, кабинети по кърмене, споделен опит.“

Почетен член на Алианс на българските акушерки.

Антонела Несполи е акушерка, преподавател в МУ,,Милано Бикока”.

,, Работя 20 години в зала и едновременно с това преподавам и на студенти – Акушерки!….Клиничната практика следва да бъде подкрепена от изследвания! Изследователският проблем в областта на акушерството се ръководи от АКУШЕРКА!,,, Движенията на ръцете, зависят от движенията на ума…”