Професор  Благовест Пехливанов
Тема: ,,Профилактика на гинекологичните онкологични заболявания”

Професор Благовест Пехливанов е роден в Пловдив, където завършва медицина и вече 33 години е един от водещите акушер-гинеколози в страната. Началник е на отделението по акушерство и гинекология в болница „Селена”.

Доктор на Медицинските  науки, от 2009 г. – професор,  Директор на Катедрата по АГ към Медицински университет – Пловдив, и Ръководител на катедра “Акушерски грижи” към МУ Пловдиви.

Професор Пехливанов е потомствен акушер-гинеколог, републикански консултант по акушерство и гинекология , представител на България в Европейския борд на акушер-гинеколозите.