Д-р Мария Грозева

Тема: ” Асистирана репродукция и женско здраве подкрепени с Шуслерова терапия ”

Д-р Мария Грозева е холистичин лекар с над 30 години практика. Прилага интегративен подход, като съчетава познанията си в областта на педиатрията, класическата хомеопатия, Шуслеровата и Бахова терапия,здравословно хранене и корекция на дефицити с хранителни добавки. Членува в БЛС,БПА,АЛХБ,ЕОИМБ.

Образование:
– 1986 г. – завършва Медицински университет-Пловдив;
– 1994 г. – придобита специалност Педиатрия във ВМИ-София;
– 2009 г. – Европейска диплома по класическа хомеопатия от Център за здраве и образование ”Едикта”.
От 2016 г. е преподавател в лицензирания от Европейския комитет по хомеопатия ЦЗО”Едикта”- гр.София.

Допълнителна квалификация:
– Следдипломни квалификационни курсове по детска пулмология, гастроентерология, алергология;
– Участие в десетки международни семинари по хомеопатия с преподаватели от Холандия, Италия, Индия, Белгия, Англия, Швейцария, Гърция и САЩ;