Антонела Несполи

Антонела Несполи – Италия

Тема:-,,Акушерката-основен фактор за профилактика на женското здраве”

Антонела Несполи,постоянен лектор на академия за акушерки-Акушерка с 20 годишен стаж и Завеждащ катедра Акушерство в Медицински Университет Милано-Бикока, Милано.