Акушерка Динка  Негалова

Тема: ,,Ролята на акушерката в постпарталните кръвотечения”

Завършила ПМУ през 1997 г- в Пловдив. От 1998 до 2006 г. работи като акушерка в МБАЛ „Пловдив“ АД. Завършила е магистърска  степен Управление на здравните грижи във ВМИ гр. Пловдив. От 2006 г. и в настоящият момент е акушерка в Родилна зала на УСБАЛГ „Селена“ Пловдив. Притежава множество сертификати от /СДО/ следдипломно обучение.