Aкушерка Джеврие Емир
Презентация на дисертация на тема:
“Сравнение нивата на знание на бременните относно бременността, раждането и следродилният период и стресовото им състояние”.
Джеврие Емир е родена в България ,гр. Ардино 1975 година. През 1996 година след завършване на полувисшето си образование като акушерка в Медицински Институт “Асен Златаров” гр.Хасково заминава за Северен Кипър. След приема на поданство и приравняване на дипломата си през 2003 година чрез успешно издържан конкурс поема професионалният си път като акушерка в акушеро-генекологично отделение в Централна Държавна Болница “Др. Бурхан Налбантоглу”, където работи и днес. През 2017 година завършва висшето си образование профил “акушерка” във Факултета по Здравни Науки , Американски Гирне Университет.(Girne Amerikan University). През юни 2019 година защитава успешно магистърската си дисертация в същия университет на тема “Сравнение нивата на знание на бременните относно бременността, раждането и следродилният период и стресовото им състояние”. Професионалният девиз като акушерка който си е изградила през годините и спазва съвестно е : “Докосвай само за помощ и пази съкровеността на раждането .” Джеврие Емир е омъжена и майка на две деца.