Проф. Милко Сираков – тема “Детска гинекология”. 

e-mail: msirak@abv.bg

URL: www.docsirakov.com

ОБРАЗОВАНИЕ :

 • 1976 – Диплома и правоспособност на ЛЕКАР (МА – София)
 • 1981 – Дисертация на тема: “Клинични, антропометрични и хормонални изследвания при момичета с менструални нарушения”
 • 1985 – Диплома за специалност по Акушерство и гинекология
 • 1986 – Специализация по гинекологична микрохирургия в Университетската АГ клиника – Дюселдорф (ФРГ)
 • 1990 – Специализация по Детска хирургия и ендокринология – (Hopital Necker – Paris, France)
 • 1991 – Специализация по Гинекологична хирургия (Hopital Intercomunal – Creteil) и Гинекологична ендокринология (Hopital “Hotel Dieu”) – Paris, France
 • 1995 – Специализация в University King’s Ob & Gyn College, Cambridge, United Kingdom
 • 2006 – Специализация по Ендоскопска хирургия в Kinki University Hospital, Osaka, Japan

КАРИЕРА:

 • 1977 – Ординатор в Окръжен онкологичен диспансер – Враца
 • 1978 – “Редовен аспирант” при Научния институт по акушерство и гинекология – София (сега – УБ “Майчин дом”)
 • От 1981 – Асистент при Научния институт по акушерство и гинекология – София
 • От 1984 – Старши асистент при Научния институт по акушерство и гинекология – София
 • От 1992 – ” Oberarzt ” в АГ – Клиниката и Ендоскопски център – Волфен, Университетска болница към Университета в Хале (ФРГ)
 • От 1993 – Главен асистент и Завеждащ отделение по Детско-юношеска гинекология към Университетска АГ болница “Майчин дом”
 • От 2006 – Доцент към Университетска АГ болница „Майчин дом” и Началник отделение по Тубарен стерилитет и ендокринология

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ:

 • От 1979 – със студенти по медицина и стоматология
 • От 1985 – със студенти по медицина, стоматология и специализиращи лекари

НАУЧНА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ:

68 публикации в наши и чужди научни списания, 2 монографии, 4 участия с глави в монографии, 3 пъти редактор на монографии, 83участия с доклади и постери в 55 наши и международни конгреси, множество публикации в популярни вестници и списания, участия в радио- и теле- предавания

КЛИНИЧЕН ОПИТ:

 • Акушерство и гинекология
 • Детско-юношеска гинекология
 • Гинекологична микрохирургия
 • Ендоскопска хирургия
 • Гинекологична ендокринология
 • Стерилитет
 • Ехография
 • Компютърна обработка на данни

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски, Немски, Френски, Руски

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

 • Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ) (член на Управителния борд – секретар)
 • Българско дружество по детско-юношеска гинекология – секция на БДАГ (Председател)
 • Българска асоциация по семейно планиране (БАСП) (член на Управителния борд)
 • Българска асоциация по менопауза и андропауза (БАМА)
 • Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile (FIGIJ) (член на Internaional Advisory Board , екзаменатор на IFEPAG )
 • European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology (EUPAPAG) (член на Управителния борд – Генерален секретар)
 • AG fur Kinder- und Jugendgynaekologie der BRD (AGfKJG)
 • Deutsche Geselschaft f. Psychosomatische Geburtshilfe und Gynaekologie
 • European Society of Contraception (ESC)
 • Почетен член на Дружеството по детско-юношеска гинекология на Русия
 • Член на Редакционната колегия на сп. “Акушерство и гинекология” (научен секретар)

ПО-ВАЖНИ НАГРАДИ

По време на Конгреса “ Recent Developments on Pediatric – Adolescent Gynecology and Endocrinology ”, 8-11.12.1993, Athens , Greece- удостоен с една от шестте раздадени награди на Гръцкото дружество по детско-юношеска гинекология за Принос към развитието на Детско-юношеската гинекология.

2003 г. – “ Laslo Dobszay Avard ” за приноси в развитието на Детско-юношеската гинекология в Европа

2005 г. – избран за Почетен член на Дружеството по детско-юношеска гинекология на Русия