Емилия Ангелова-Ховагимян и Д-р Хари Ховагимян

Тема: „Пациентска безопасност в акушерската грижа.“

Емилия Ангелова-Ховагимян

Докторант по Административно право и административенен процес в Юридическия факултет на ПУ-Пловдив с тематика по Медицинско право.

Завършила специалности “Право” , “Здравен мениджмънт”, “Финансов мениджмънт”, “Стопанско управление” и “Бизнес администрация”

Има интереси насочени към Медицинското право, Системата на здравеопазване, НЗОК и лечебните заведения в България.

д-р Хари Ховагимян

Завършил специалности “Право”, “Дентална медицина”, “Здравен мениджмънт” и “Зъботехника” .

Има интереси в областа на Медицинското право, сиситема на здравеопазване, съсловни медицински организации и медицинска етика в България.