Конференция „Заедно за женското здраве“

По инициатива на Френското посолство в България и със съдействието на „Лекари на света“ и други неправителствени организации, включително и АБА, на 8-ми март във Френския информационен център се проведе конференция “Заедно за женско здраве”.

Присъстваха посланиците на Франция, Ирландия, Словения, Председателя на НЗОК Петко Салчев, Доцент Околийски, представител на СЗО за България, официални гости от Франция, между които и две акушерки, представители на Синдикат ,,Подкрепа”, на Лекари на света, на БАСП/асоциация по семейно планиране/, Български фонд на жените, Тръст за Социална алтернатива, ЛЕВФЕМ и др. От Комисията по здравеопазване и Парламента не дойдоха представители. От МЗ също нямаше представители.

 От Европарламента се включи Г-н Петър Витанов, евродепутат и член на Европейския Парламентарен Фонд. Той наблегна на акушерската грижа, необходимостта от въвеждането и в България, изравняване на професията с евростандартите.

Госпожа Флоранс Рубин  – посланик на Франция в България откри конференцията акцентирайки върху  значението на здравето на жените и нуждата от изграждане на добри практики в тази посока.

Госпожа Марина Давидашвили – евродепутат, отговаря за международното застъпничество и партньорства за европейския регион, с фокус върху Централна и Източна Европа. Дамата ръководи сравнителни изследователски проекти като Европейския атлас на политиките за контрацепция. С презентация на Атласа и обширен доклад за ситуацията в България, беше предизвикана дискусия между всички участници.

По данни на ЕПФ и Атласът който представи, България е водеща в употребата на алкохол, наркотици, ранен секс и алкохол сред младежите и подрастващите. На средно ниво сме по ползване на контрацептиви, на трето място по ранни бременности, водещи в количеството аборти, на последно по имунизация срещу рак на маточната шийка.

 Д-р Петко Салчев –  управител на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  изнесе некоректна информация за процента на Цезарови сечения в България. Според  негови данни и на НЗОК Цезаровите сечения са под 30 процента, благодарение на намаляване цената на пътека раждане чрез СЦ.

Всички останали лектори представиха истинската ситуация в страната, ние също.

Доцент Околийски  – експерт в Офиса на Световната здравна организация в България от 2014 година насам,  също не спести проблемите и спомена нуждата от акушерска грижа за сексуалното и репродуктивно здраве. Каза също, че има достатъчно парични средства за програми от Европейски фондове.

 След продължителна дискусия се реши да се направи кръгла маса в края на април с настояване да дойдат представители на МЗ и парламента. Да се подготви документ с приоритети и политики, които бяха предложени на форума, да се ангажира вниманието на Народното събрание със събитие на място при тях.

От Френския център обещаха съдействие. Взе се решение да се работи обединено с всички организации, за да се стигне до създаване на Национална политика, касаеща сексуалното и репродуктивно здраве.

Дискусията завърши с реплика на Координатора на „Лекари на света“ г-жа Ливиа Отал, която е 15 години в България и каза: „ През всички тези години и всяка година си говорим едно и също – напредък, такъв какъвто искаме няма“, няма и политическа воля за поемане на ангажимент от правителствата.