Уважеми колеги,

Всеки ден стотици пациенти търсят специалисти по Шуслерова терапия, към които да се обърнат за лечение и здравна препоръка.

И Вие можете да бъдете един от тях!

Предлагаме Ви да се включите в новия цикъл от семинари по Шуслерова терапия с лекции за бързо и лесно запознаване с терапевтичните възможности на Шуслеровите соли.

Обучението е сертифицирано от DAHN (Немска академия по природна медицина) и по случай 200-годишнината от рождението на д-р Шуслер –  основател на метода, е освободено от такса.

За м. ноември датите са:

02.11./ 03.11. модул 1  от 19,00 – 19,45 ч.

09.11./ 10.11. модул 2  от 19,00 – 19,45 ч.

16.11./ 17.11. модул 3  от 19,00 – 19,45 ч.

Можете да изберете подходящия за вас ден.

Темите са посветени на актуални за епидемичната ситуация терапевтични решения с Шуслерови соли – имунитет, антивирусна защита, овладяване на повишена тревожност в ситуация на пандемия, профилактиране на усложнения след вакцинация, съдова протекция и др.

Кратките лекции се провеждат онлайн в zoom платформа, като всяка от тях  се представя в два поредни дни.

При заявено от ваша страна желание, можем да подготвим семинар по посочена от вас тема, свързана със спецификата на вашата работа и възможностите на Шуслеровата терапия.

Семинарите дават възможност да бъдат усвоени принципите на лечение с оригиналните Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз (DHU) под формата на таблетки и мази. Те са  адресирани към лекари, стоматолози, фармацевти, медицински специалисти, студенти на медицинските университети и колежи.

Можете да заявите желанието си за участие на midwivesbulgaria@abv.bg

Вече 27 акушерки имат сертификат за консултант по Шуслерова терапия, от курс проведен през 2020 година. При събиране на  група с над 20 акушерки, темите ще бъдат съобразени с акцент в грижата за жената и бебето, в контекста на акушерската ни практика.

Линк за включване в zoom стаята  ще получите на имейла си преди началото на семинарите.

https://www.facebook.com/AlpenPharmaAcademy/