ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ обявява конкурс за написване на есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“.

Целта на конкурса е насърчаване на младите студенти обучаващи се в специалност “Акушерка” в изграждане на  мотивация и професионални качества,  чрез съхраняване на паметта за личността и делото на първата дипломирана акушерка в България Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева. 

Условия за участие: В конкурса могат да участват редовно обучаващи се студенти в ОКС „Бакалавър“ по  специалност „Акушерка“ на територията на страната. Няма ограничения относно възрастта, пола и курса на обучение.

Темата не обвързва кандидатите с анализ на живота и делото на Райна Княгиня но участниците биха могли да реализират в текста подходящи препратки към исторически факти или да формулират собствена гледна точка към съвремието.

Есето трябва да отразява лични виждания, преживявания и опит.

Изисквания:

Есето трябва да е написано в електронен формат със следните изисквания:

Шрифт: Time New Romans

Размер: 12

Междуредия: 1.15

Подравняване: Justify

Обем: до 2 печатни страници

Есето трябва да съдържа информация за имената на автора, града, обучаващата институция, курса на обучение и данни за контакт (email и телефон).

Срокът за изпращане на есето (само по електронна поща)  е 16 април 2023 г.

Електронен адрес: midwivesbulgaria@abv.bg   

Награди за участниците в конкурса:

• Първа награда: Почетен плакет „Райна Княгиня“ и парична награда 300 лв..

• Втора награда: Поета такса за участие в XI Академия за акушерки 2023 г. в Русе.

• Специална награда: Наръчник на патронажната акушерка.

Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно жури в състав: Доц. Диана Димитрова – председател на журито, Здравчо Здравчев –  председател на Родов комитет „Райна Княгиня“ и Илиана Фончева – член на АБА, член на Конфедерация на българските писатели.

Носителите на наградите ще бъдат обявени публично в печатните и електронни медии.

Тържествената церемония по връчване на наградите на конкурса за есе “Защо избрах да бъда акушерка” ще се състои по време на Първи студентски форум на АЛИАНС НАБЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ на 05 май 2023 г. в гр. София.

За въпроси: midwivesbulgaria@abv.bg