От 03 до 07 Октомври във Вранячка баня ще се проведе Международен конгрес на здравните работници в Сърбия.

България ще бъде представена от 4 акушерки.

Петя Запрянова с презентация ще представи дейността на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ.

Невена Цветанова е с презентация на тема ” РОЛЯ НА АКУШЕРКАТА В ПРОМОЦИЯТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ”.

Йонка Петкова  и стажант акушерка Таня Спасова имат ангажимен да направят контакти и да поканят колеги от сърбия на Академията в Търонво.