Убедена съм, че уважението към майчинството е от основно значение за здравето и благосъстоянието и трябва да включва защитата на правата на човека. Наша отговорност е да информираме всяка жена, така че тя да знае, че има избор. Като акушерки имаме нужда и от свободата да говорим за физиологията на раждането и скритата опасност от прекалена медицикализация по време на раждането.

Правителствата трябва да поемат ангажимента да защитават и подкрепят базираните на доказателства качествени грижи, предоставени от акушерките.

Образованието, което упълномощава студентките акушерки и създава самостоятелно отговорен доставчик на здравни грижи, е важна цел за постигане. Акушерките трябва да могат да влизат в диалог с акушер-гинеколозите и съюзите на други здравни специалисти, без да се страхуват от съществуващата йерархия, тъй като това все още е реален проблем в някои страни.

Серена Дебонет  –  Председател на Централно-европeйски регион на ICM,Debonnet Serena, и  политиката на Белгийските интитуции спрямо акушерките и тяхната роля.

https://internationalmidwives.org/blog/2018/07/25/mvmr-blog/