Консултативен съвет

На 28 Март 2018 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова участва в заседание на Националния консултативен съвет към програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, изпълнявана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ под патронажа на Министерство на здравеопазването. Инициативата е насочена към млади родители от уязвими общности и има за цел подобряване на майчиното и детско здраве. Базира се на домашни посещения от медицински специалисти, които осигуряват подкрепа и грижа на бъдещите родители през целия период от бременността до навършване на 2-годишна възраст на детето.
Програмата кореспондира с действащите политики за ранно детско развитие и приоритетите на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за децата и семействата, заяви зам.-министър Димитрова. Мерките в програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ допълват дейностите, реализирани от 66-те общностни центъра за предоставяне на услуги за деца до 7 години и техните родители. Специален акцент в тяхната дейност е обучението и подкрепата на деца с увреждания.
Програмата ще допринесе за интегрирания подход при предоставянето на здравни и социални услуги и за по-доброто междусекторно сътрудничество на национално, регионално, областно и общинско ниво на всички институции, които са ангажирани с реализирането на мерки в подкрепа на ранното детско развитие в здравеопазването, образованието и социална сфера, каза зам.-министър Димитрова.
По време на Консултативния съвет тя посочи, че предстои да се изградят още 18 Центъра за патронажна грижа в 18 областни града, които ще спомагат за насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за децата и семействата.
Зам.-министър Димитрова се запозна с целите на програмата и представи политиките на МТСП, свързани с ранното детско развитие и насърчаване на социалното включване по време на среща с представители на фондацията вчера.

Алианс на българските акушерки беше представляван от акушерката Благовеста Костова – член на Управителния съвет.