на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

№1 / 2023 г. 15.07.2023 г.

Уважаеми колеги, 
АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ (АБА) е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел – решение на СГС от 07.03.2012 г.
Алианс на българските акушерки (АБА)
Стремежът на АБА е да върне и надгради авторитета на професия акушерка. С програмата си за СДО за акушерки, изградена и осъществяваща се по стандартите на ЕМА и ICM, ние затвърдихме мястото на българските акушерки до колегите ни в Европа и по света. Ще продължим да организираме международни конференции и семинари, за да повишаваме компетенциите и авторитета на българските акушерки съобразно световните тенденции и насоките на ЕМА и ICM. В ежедневната си дейност насочена към жените, всички ние осигуряваме акушерска грижа въпреки ограничените възможности и липсващите акушерски стандарти.
 
С Електронния бюлетин поставяме отново начало на няколко инициативи.
1.	Бюлетинът да бъде трибуна за споделяне на добри практики. Очакваме от вас, да ни пишете на имейла на АБА / midwivesbulgaria@abv.bg/ за ваши инициативи и да споделяте добри практики, които чрез бюлетина да достигат до акушерките в цяла България.
2.	Чрез информацията, която ще публикуваме всички вие ще бъдете информирани за дейността на Сдружението и инициативите в които се включват акушерките. 
3.	Електронният бюлетин ще дава информация в аванс за предстоящи събития и възможности за вашето активно участие.
4.	В рубрика „ Знание“ ще публикуваме статии, презентации, и споделен опит в полето на акушерската ни практика. 
 
МИНАЛИ СЪБИТИЯ
1.	Първи студентски форум на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ
 

ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ НА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ се проведе на 05.05.2023 г. в аулата на  настоящият НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ,  чиято сграда е първия построен в София „Майчин дом“.
1.	Конкурс за есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“
 
В конкурса участваха 26 студентки в специалност „Акушерка“ от Медицинските Университети в цяла България. Есетата бяха събрани в сборник и издадени в чест на празника. 
На Сайта на АБА https://midwivesbulgaria.org/blog/ можете да прочетете всички творби на бъдещите колеги.
2.	Седми Практически семинар по акушерство
 

ПРАКТИКАТА ПРЕЗ ОПИТА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ
гр. Варна 26-28 май 2023 г., хотел Rosslyn Dimyat hotel Varna


 


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
1.	XI-та АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ - 03 – 05 ноември 2023 г., Гранд-хотел Рига гр. Русе

ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА КЪМ РЕАЛНОСТТА. ОТНОВО ЗАЕДНО!

Форумът ще обедини лектори и теми под наслов “Профилактика на женското здраве. Ролята на акушерката в болничната и извънболнична помощ.”
Уважаеми колеги, за да заявите участие в Академия за акушерки, пос-ледвайте линка: https://docs.google.com/forms/d/1dhEOcorAPBxIOUEZgBHC-SPL9BiFzyC1yWslt3zQB84/edit?pli=1

2.	Световна седмица на кърменето – 01-07 август 2023 г. 
World Breastfeeding Week 2023
3. Проект: На АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ с Родов комитет "Райна Княгиня" и Националния център по трансфузи-онна хематология за поставяне върху сградата на първия построен през 1903 година в София "Майчин дом" паметна плоча, която да напомня за делото на две големи жени Райна Футекова - Княгиня / първата дипломирана акушерка в България/ и Княгиня Мария Луиза - инициирали построя-ването на сградата и дали началото на медицински компетентната подкрепа за раждане на българските жени. Министерство на здравеопазването подкрепи инициативата. Предстои подготовка на документация от архитект Емилия Кълева, дизайнерски проект на Паметната плоча и Кампания за набиране на средства. Рубрика „Знание“