5 Май – Международен ден на акушерката, Година на акушерката 2020 –

с мото: „Празнувайте. Демонстрирайте. Мобилизирайте. Съединете се. “

В условията на пандемия да не забравяме 5 май – ден, в който всички акушерки по света празнуват, обединяват се и отстояват професията си редом до жените.

Под патронажа на ICM и ЕМА, ние Алианс на Българските Акушерки, ще се съсредоточим по-задълбочено върху това как акушерките и жените могат да си партнират заедно, за да се мобилизират и обединят към споделена цел за равенство между половете.

Като акушерки, ние работим с жени всеки ден, през целият живот – по време на бременност, раждане, следродилен период или гинекологични заболявания. В процеса на работа и подкрепа, на грижи за жените и бебетата, имаме възможност да се опознаем, да изградим взаимоотношения на доверие и взаимност.

Чрез тях акушерките стават доверени членове на семейства и общности.

Жени и акушерки се обединяват, за да искат политически действия за свят с равенство между половете.

АБА напълно подкрепя инициативите на ICM и се включва в тях с всичките си възможности. Освен дарението, което правим за нашите бременни и майки, продължаваме да даваме онлайн съвети на жените, да ги подкрепяме неотлъчно в този труден за всички период. За нас е чест, че все повече акушерки се включват в кампаниите ни и излизат на самостоятелна практика въпреки ограниченията на българското законодателство.

Българската жена трябва да поиска и отстоява правото си на грижи, водени от акушерка.

Апелираме към обществото да защитава правата на акушерките да упражняват професията си като отделна професия с необходимия стандарт и насоки.

Акушерките имат право на самостоятелна организация, която да регулира, обучава и се грижи за просперитета на професията, за да привлече достатъчно кандидати да я изучават и упражняват.

Отново за пореден път настояваме за въвеждане на патронажна акушерска грижа, от която българските жени се нуждаят и се чувстват дискриминирани от липсата и.

Управителен Съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

Приканваме всички акушерки през 2020 г. да ползват на своята ФБ страница символа на СЗО, на обединението ни в световен мащаб.

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ОТБЕЛЯЗВА  Годината на акушерката 2020 и наближаващия 5-ти Май – Световен ден на акушерката с  множество инициативи. В навечерието на празника обявяваме Конкурс за СНИМКА на акушерки в работна среда, която да участва в многолистовия  календар на АБА. Календара ще бъде представен на IX Академия за акушерки 2020 в Пловдив и ще се разпространява в цялата страна.

Уважаеми колеги, трудностите, които споделяме в национален и световен мащаб, ни правят по-отговори, по-ангажирани и по-обединени. Нека да покажем, че сме на поста си, че пазим живота роден в нашите ръце, че мястото на акушерките е до майките.

Очакваме вашите снимки на  e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg с вашите имена, града и мястото в което работите, както и Вашето послание към колегите. Снимките ще бъдат публикуване на Фейсбук страницата на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ. Според броя на харесванията, ще бъдат номинирани тези, които ще участват в календара.

Уважаеми колеги, тази година 5 май, международният ден на акушерките ще се отбележи в условията на пандемия. Заповядайте на онлайн конференцията, която е изключително интересна, като изберете най-интересното за вас и се съобразите с нашето часово време. Конференцията ще започне на 04.05. в 19 часа.

https://vidm.org/…/midwives-on-the-pandemic-frontline-who…/…

ЗА ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ В ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ НА COVID 19

Уважаеми колеги, за да бъдем близо до нашите майки  и да запазим здравето на всички АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ стартира инициатива с публикации във фейсбук страницата  на АБА и групите „ Акушерките близо до майките“ и „Студенти по Акушерство“ на които сме администратори.

С участието на всички членове на Алианса бихме искали да публикуваме ВАШИ кратки презентации в подкрепа на грижата за майките и бебетата наречени “ТЕМА НА ДЕНЯ”. Очакваме всяка от вас, която има интерес и тема, която иска да сподели с майките да я изпраща на пощата на АБА midwivesbulgaria@abv.bg  с допълнителна информация за себе си и възможността майките да я намират за консултации.

Визията на публикациите ще бъде в посочения по-долу формат. За да публикуваме подготвените от вас материали, очакваме да изпратите цялата информация, която е необходима за този формат        / статия до 1 страница, снимка, информация за контакт с вас/.

Вярвам, че сме подготвени да подкрепяме жените и грижата за бебетата ни, независимо от Извънредното положение, в което се намира България.

УВАЖАЕМИ АКУШЕРКИ, за всяка една от нас настоящият момент ни изправя пред предизвикателството как да предоставим най-добрата и професионална грижа за всяка майка и жена, която е потърсила нашия съвет и грижа. За бременните, майките и жените, които се намират в лечебно заведение е осигурено медицинско наблюдение и грижа. Все по често обаче към нас се обръщат за съвет бременни, наскоро родили жени и кърмачки, които се нуждаят от консултация и съвет, касаещ грижите за бебето, кърменето, грижа за здравето на самата жена.
Настоящата ситуация на пандемия и обявено извънредно положение силно ограничи възможностите на акушерките за среща с жените.
В отговор на предизвикателствата платформата за ДИСТАНЦИОННА ТЕЛЕМЕДИЦИНА HEALEE вече дава възможност и АКУШЕРКИТЕ да бъдем част от нея и да предоставяме консултации и съвети.
Всички членове на АБА, които желаят да станат част от платформата могат да получат повече подробности на midwivesbulgaria@abv.bg
https://www.healee.com/bg

 

УСТАВ

НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (СБМС)

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1 Този устав е върховният вътрешен нормативен акт уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС).

Чл. 1.2 Други вътрешни актове не могат да му противоречат.

 1. СТАТУТ

Чл. 2.1. СБМС е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.49 ал.1 от КТ и съгласно действащото законодателство.

Чл. 2.2. Синдикатът е изграден и функционира на професионален принцип.

Чл. 2.3. Синдикатът е изграден при спазване на следните принципи: доброволност на участието, равнопоставеност на нейните членове, организационна и финансова самостоятелност на членовете, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководствата на всички синдикални формирования.

Чл. 2.4. Синдикатът и неговите членове са независими и в своята дейност те се ръководят единствено от волята на синдикалните членове, настоящия устав, действащите конституционни и законови разпоредби в страната, международни конвенции и други нормативни актове.

Чл. 2.5. В СБМС могат да членуват физически лица – медицински специалисти и сдружения на медицински специалисти , които приемат този устав.

Чл. 2.6. Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) е юридическо лице с нестопанска цел, който действа в обществена полза на своите членове.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3.1. Наименование на синдиката е :

„Синдикат на българските медицински специалисти” и може да се изписва съкратено СБМС. Чл. 3.2. Наименованието на синдиката се изписва на латиница по следния начин:

Bulgarian Medikal Specialists Syndicate

Чл. 3.3. Синдикатът притежава свой графичен символ, който се отразява върху неговият печат.

Чл. 3.4. Печатът е правоъгълен с надпис: Синдикат на българските медицински специалисти, като пред надписа има изображение на синя лента (символ на националния протест на медицинските специалисти през 2019 година/.

 1. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛВНИЕ

Чл. 4.1. Седалището на синдиката (СБМС) е: гр. Перник, ул. “Стомана”, бл .2, вх Е, ап. 13

Чл. 4.2. Адресът на управление на синдиката е : гр. Перник, ул. “Стомана”, бл .2, вх Е, ап. 13

Чл. 4.3. sindikatbms@gmail.com

 • СРОК

Чл. 5.1. Дейността на СБМС е с неограничен срок.

 • ЦЕЛИ НА СИНДИКАТА

Чл. 6.1. Основната цел на синдиката е :

Представителство, отстояване и защита на основни социални и трудови интереси и права на членовете в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите правоотношения, социално и здравно осигуряване, подпомагане и др., пред работодателите и техните сдружения, държавни, общински администрации, обществени органи и организации при спазване конституцията на Република България, действащото законодателство, международни конвенции и споразумения, по които Република България е страна и на този устав.

Чл. 6.2. СБМС си поставя за цел да защитава и отстоява:

 1. Право на труд, свободен избор на вид и място на работа.
 2. Право на професионална подготовка, квалификация и преквалификация;
 3. Достойно заплащане на труда на работещите в здравеопазването, медицинска наука и образование, социална сфера и здравни услуги от частния и публичния сектор;
 4. Правото на здравословни, безопасни условия на труд;
 5. Правото на оптимална продължителност на работно време, при нормална интензивност на трудовия процес и платен отпуск;
 6. Защита срещу незаконни уволнения и други незаконосъобразни действия на работодателите срещу синдикалните членове;
 7. Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, други органи и организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне;
 8. Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и осигуряване защита на синдикалните членове съгласно действащото законодателство;
 9. Защита на интересите на своите членове пред международни организации и институции.

Чл. 6.3. За реализиране на целите СБМС се придържа към следните принципи:

 1. Доброволност на членството;
 2. Пълна демократичност и свобода на дискусиите;
 3. Задължителност на взетите с мнозинство решения;
 4. Изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл. 6.4. За осъществяване на целите си СБМС:

 1. Партнира си с органи, институции и организации в сферата на здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги, социалната сфера и други от частния и публичния сектор.
 2. Разработва самостоятелни искания и становища.
 3. Съдейства на членовете си при воденето на преговори и сключване на споразумения и договори с държавни, общински и др. органи, ръководства и организации, както и с частни  юридически лица.
 4. Организира и провежда протестни действия в защита на правата на членовете си , по предвидения от закона ред.
 5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности, разрешени от закона с цел подпомагане на своите членове.
 6. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и своевременно оказва специализирана помощ на членовете си.
 7. Използва собствеността и доходите от дейността си.

Чл. 6.5. СБМС подпомага своите членове:

 1. При решаване на трудови спорове и конфликти;
 2. При контактите им с работодателите и техните дружества;
 3. Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ;
 4. Чрез оказване на морална, юридическа и материална (при определени условия) помощ на членовете си;
 5. Като изразява становища по структурни промени в държавния и частния сектор, размер на работната заплата, обезщетения и други.