Пратеници на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ  в Атина са  Благовеста Костова и Донка Вълчева.

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/10/nurses-and-midwives-making-an-impact-health-2020-and-the-sdgs

Конференцията ще предостави на експертите в сестринските и акушерските заведения платформа за демонстриране на приноса, който сестрите и акушерките могат да постигнат до целите за здраве и устойчиво развитие през 2020 г. в области като:

инвестиране в здравеопазване чрез подхода на живот и овластяване на хората;
справяне с основните предизвикателства пред Европа в областта на здравеопазването:
незащитени и заразни болести;
укрепване на здравните системи, 
ориентирани към хората, 
капацитета за обществено здравеопазване и подготовката за извънредни ситуации, 
надзора и реакцията; 
и
създаване на гъвкави общности и подкрепяща среда.