Предложения към Президента г-н Румен Радев, споделени на срещата на 23.04.2019 г. , заявена от Инициативния комитет на медицинските специалисти по повод протеста.

 

     ДО  

     Г-Н РУМЕН РАДЕВ

     ПРЕЗИДЕНТ НА

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мая Илиева /представител на инициативния комитет на мед. специалисти /

Павлина Герина /председател на Алианса на българските акушерки /

Проф. Видьо Желев, дм и Ценка Пантева /съпредседатели на АФБ /

Александър Алексaндров /председател на УС на СМФБМБ /

 

 1. Да  се защити конституционното право на достъп до здравеопазване.

 

Причини довели до необходимостта от тази  точка:

 • корупцията в здравеопазването;
 • търговските дружества /болници/, които търсят печалба от предлагането на здравни услуги;
 • разрушаването на болниците в малките населени места, с което се лишават от здравни грижи хората там;
 • закриването на държавни рехабилитационни болници и превръщането им в скъпо платени частни СПА центрове;
 • в сектор „Майчино и детско здравеопазване“, което по презумция е безплатно, се плаща твърде скъпо – за раждане, за проследяване на бременност, за грижа за новородено;
 • закриване на Фелдшерски здравни пунктове в малки и отдалечени населени места – водещо до липса на каквато и да е медицинска помощ на гражданите на Република България;
 • дискриминационно отношение към медицинските спецалисти – има законна частна практика само  за лекари,   медицинските специалисти  са изключени от тази привилегия, което ги вкарва в сивият сектор, помагайки на хората  особенно в провинцията.

 

 1. Да  се защити правото на равнопоставенност на регулираните медицински професии чрез  създаване  на самостоятелни „Професионално-съсловни организации” за всяка регулирана професия – надграждащо обучение, квалификация, самоуправление и саморегулиране.      

 

     Причини довели до необходимостта от тази  точка:

 • БАПЗГ не подкрепя различието в медицинските специалности /фелдшери, акушерки, физиотерапевти\кинезитерапевти и рехабилитатори/. Липсата на Самостоятелни професионално – съсловни организации, води до липса на саморегулиране в професията и снижаване на квалификацията, което се отразява негативно на пациентите в България.
 • Професия „специалист по здравни грижи” няма и е неразпознаваема в европейски мащаб, не отговаря на регламентираните професии съгласно нашето законодателство.
 • СЗО в много европейски страни подкрепя самостоятелните професионално – съсловни организации, БАПЗГ не е член на международните такива, като например ЕМА

/Европейсата акушерска асоциация/ и не следи компетентно законовата рамка на професионалната компетентност на акушерките, каквато е  Световната конфедерация на физикалните терапевти /WCPT/ в Европейския и регион /ER-WCPT/ за физиотерапевтите/ кинезитерапевти и рехабилитатори

 • Напускането на страната на много обучени медицински лица, не е само поради липса на финасово заплащане, а и поради липсата на кариерно развитие.
 • Правото на акушерки и фелдшери/лекарски асистенти да прилагат медицински услуги самостоятелно без назначение на лекар беше отнето във времето именно с помощта на БАПЗГ. Липсата на акушерки и фелдшери/лекарски асистенти /в малките населени места, намалява драстично грижата за живеещите в тях и води до обезлюдяването им.

 

 1. Да се подкрепи Одиторска финансова проверка на разходването на средствата на БАПЗГ по съответните направления, от които събира средства и как са разходвани за обучението и защитата на правата по отделно на: сестри, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, акушерки.

Причини довели до необходимостта от тази  точка:

 • БАПЗГ в свое открито писмо заявява, че плаща на протестиращите за провеждането на протестите, което не е истина /разбрахме за такъв единичен случай, който е изключение- заплатени няколко плаката в Казанлък/
 • Как през последните 5 години е подкрепила финансово организациите на фелдшери/лекарски асистенти, акушерки и рехабилитатори, след като обученията които нашите организации провеждат с цел повишаване компетентността на медицинските специалисти, допълнително се заплащат на БАПЗГ, за да даде кредитни точки на обучаващите се.
 • През 2004 г. рехабилитаторите бяха откъснати от собствената си професионална организация – Асациацията на физиотерепевтите в България, като ги задължиха да членуват в БАПЗГ. За да получат специализирана следдипломна квалификация  по специализирани медодики, провеждани от международно лицинзиреани физиотерапевти  над 250 рехабилитатори са принудени  да членуват и в двете организации.

 

 1. При отказ на Народното събрание,  да приеме закон за отделни Професионално –съсловни организации, за всяка регулирана професия в здравеопазването, да сезира Конституционният съд на Република България, за  нарушения на законите и липса на равнопоставеност и справедливост.

 

    Причини довели до необходимостта от тази  точка:

 • В Комисията по Здравеопазване към НС представители на медицинското съсловие са  лекари, което е в конфликт на интереси при взимането на правилни решения, свързани с отделните медицински съсловия.

 

 1. За да има прозрачност, адекватност, реални действия бихме искали в контролните комисии в сектор Здравеопазване да има наши  представители.

 

 

23.04.2019г.                                Подписи : Мая Илиева :.

Гр. София                                                     e-mail: maya_kari@abv.bg

                                                                        тел: 0896005802

                                                                        Павлина Герина :

                                                                        e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

                                                                        тел: 0887963045

                                                                        Александър Александров :

                                                                        e-mail : smfbmb@abv.bg

                                                                        тел: 0877029301

                                                                        Ценка Пантева :

                                                                        e-mail: tzenkapanteva@gmail.com

                                                                        тел: 0887096434