ДОКЛАД

Годишно Събрание на Международната Конфедерация на Акушерките – Регион Европа Райкявик, Исландия, 1 ви Май 2019

Управителния Съвет  на ICM

Годишното Събрание на Международната Конфедерация на Акушерките (ICM) за Европа, беше проведено на 1.05.2019 и беше открито от Президента на Конфедерацията Франка Каде. На срещата присъстваха представители на регионалните Асоциации за Европа както и Сали Пеарман – Главен Изпълнителен Директор; Рита Борг Хуереб, Серена де Боне и Труде Тхоммесен – членове на Управителният Съвет за Европа.

А. В Дневният ред на събранието бяха включени:

 1. Представяне на присъстващите делегати и встъпителен поздрав от Президента на Конфедерацията Франка Каде.
 2. Доклад за работата на Борда на Управителният Съвет (УС) и одобрената Стратегия за работа. 3. Доклад за дейността на Конфедерацията за последната година и подготовката за Конгреса на Конфедерацията през 2020 в Бали.
 3. Регионални срещи за Централна, Северна и Южна Европа с цел разработване на общ план за работа за 2019-2020.
 4. Дискусионен форум – отворен.

Б. На регионалната среща, България беше представена от делегат на Алианс на Българските Акушерки. България попада в групата на организации членки от Централна Европа. Обсъди се основният план за бъдеща работа със страните от съответният регион, одобрен от УС и събранието, който включва седем основни направления:

 1. Стратегия за по-добра комуникация между страните от съответните региони и УС: беше изказано мнението, че е необходима по-голяма активност от страна на представителите на страните членки що се отнася до Годишни Отчети, кореспонденция и участия/подкрепа за регионални събития. Беше изказано желание, от страна на Серена де Боне – член на регионалният Управителният Съвет за Европа, за по-ефективна и активна взаимна връзка между нея и представителите на Страните членки. Беше посочено също, че кореспонденцията от ICM трябва да се предостави на вниманието на всички членове на регионалните асоциации. Беше също предложено социалните медии да се използват по-активно за популяризирането на работата на ICM.
 2. Доклади на регионалните организации: Обсъдиха се кампаниите на регионалните организации проведени или провеждащи се в момента във връзка с основните теми за работа през настоящата година – лидерски умения, равенство и качество в предлаганата акушерска грижа. България беше представена в две категории. Кампанията на АБА „Акушерките близо до майките“ беше представена в категорията „ лидерски  умения“ и предизвика голям интерес. В категорията „качество“ беше представен проектът „Избор на акушерка“ предоставящ възможност на бъдещите майки да си избират акушерки. За съжаление, проблеми подобни на проблемите на акушерките в България свързани с клинични регулации и стандарти и независима практика, бяха също споделени и от представителите на Чехия и Хърватска. Поради много сериозни проблеми свързани с акушерската практика в Румъния, представителите на Румъния не взеха участие. Беше взето решение, един от методите на ICM за подкрепа на регионалните организации да бъдат писма в подкрепа на стачни действия, протести или други мероприятия. Положението на българските акушерки и същността на стачните действия на медицинските работници беше представена, като беше изказано желанието за подкрепа от страна на ICM на стачните действия на българските акушерки. Франка Каде изяви интерес да бъде запозната в детайли със състоянието на българските акушерки – имайл ще бъде изпратен. Беше изразено и желание за повече работни срещи между членовете на УС на страните членки използвайки Скайп.
 3. Кандидатури за следващ Президент и член на Борда на Управителният Съвет – Германия и Хърватска ще издигнат кандидатури за Борда на УС за Европа. Франка Каде също ще издигне кандидатура за втори мандат. Изборът на нови членове ще се състои на Конгреса в Бали.
 4. Планиране на следващите регионални конференции: домакини, участници, теми и разработки. България взе активно участие в дискусията за темите и участниците в следваща регионална конференция 2021 (2020 регионалните цонференции ще се проведад по време на Конгреса в Бали). Всички страни членки бяха окуражени да изпратят делегати и да представят проекти (завършени или в развитие).
 5. Разисквана беше тема за общ проект в категорията „качество на майчиното и детско здравеопазване“. Индуцирано раждане беше темата одобрена за разглеждане: стандарти и препоръчани методи и практики от Световната Здравна Организация ще бъдат представени заедно с информация от страните членки. Целта е да се излезе със становище и общо решение за единни стандарти за Индуцирано раждане които да бъдат предложени на всички Европейски държави.
 6. Липсата на възможността за достъпът до акушерска грижа за всички бъдещи майки беше също разгледана. Представителите на България и Германия взеха активно участие в дебата.
 7. Изборите за Европейски парламент бяха посочени като възможност за активно изразяване на проблемите на акушерството в Европа. Кампанията на майките „не на насилието по време на раждане“ беше също засегната. Контрацептиви и кампании за сексуално здраве бяха обсъждани. Събранието беше закрито от Франка Каде, след отворен дискусионен форум на който бяха обобщени разискваните теми.

Представител за България на Събранието: Гергана Николова.

Протокол съставен: Gergana Nikolova

22ри Май 2019