ДО

МЕДИИТЕ

Изх. № 17/04.04.2019

 

ДО

 Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

ОТ

КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ПРОТЕСТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ;

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ;

СДРУЖЕНИЕ НА ФЕЛДШЕРИТЕ / ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ;

АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

 

За разграничаване от действията на БАПЗГ и Синдикатите .

 

Всички гореизброени организации, които активно участват в защита на равнопоставеността и професионалното достойнството на съсловните си организации заявяваме, че водените протести и преговори  се провеждат без участието на БАПЗГ и синдикатите и КАТЕГОРИЧНОТО се разграничаваме от действията и позицията на БАПЗГ.

НА ПРОТЕСТИТЕ ЯСНО СМЕ ЗАЯВИЛИ ЧЕ СВАЛЯМЕ ДОВЕРИЕТО СИ ОТ УС НА БАПЗГ КАТО ЗАЩИТНИК НА ПРАВАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ .

Организацията, която се смята за легитимна да представлява съсловията ни се опитва да се включи с действия, които не са съгласувани с Координационния комитет на протеста.

БАПЗГ в различни градове на страната, чрез регионалните си структури въвежда ПОДПИСКА в подкрепа на протеста, която да внесе в Министерски съвет и МЗ.

 

С този акт БАПЗГ отново заблуждава медицинските специалисти и обществеността и институциите, че имат отношение към проблемите в различните професионални съсловния  и е опит отново да се намеси в преговорите по исканията поставени на протестите ни.

ЗА НАС ТОВА СА СИГНАЛИ ЗА ЗАДКУЛИСНИ ПРЕГОВОРИ И КОРУПЦИОННИ МЕХАНИЗМИ, НА КОИТО КАТЕГОРИЧНО  СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ.

 

ЗАЯВЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНО,  ЧЕ НЯМА ДА УЧАСТВАМЕ В РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ, В КОИТО ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОСОЧЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

 

Настояваме за внасяне на предложение за промяна в Закона за съсловните организации и признаването на самостоятелни и независими професионално-съсловни организации на Сестри, Акушерки, Фелдшери/Лекарски асистенти и Кинезитерапевти и рехабилитатори.

 

 За : Координационен комитет на протеста на медицинските сестри;

        Алианс на българските акушерки;             

        Сдружение на фелдшерите / лекарски асистенти;

        Асоциация на физиотерапевтите в България.

 

                                               Мая Илиева / Медицински сестри

03.04.19г.                               Павлина Герина / председател на АБА:

Гр.София                             Александър Александров  / председател на СМФБМБ

Проф.  Видьо Желев, Ценка  Пантева / председател на АФБ