Интервю с Мая Бонева – Главна акушерка на Първа АГ болница “Света София”

За правото на майката да избере акушарка за водене на раждането и.

Първа АГ болница “Света София” е първото специализирано здравно акушеро-гинекологично заведение, построено след 9. IX.1944 година в Република България. През 1994 година с решение на Столичния общински съвет се преименува и оттогава носи името Първа АГ Болница “Света София”. От 1959 до 1978 гонина Първа АГ болница е основна база на Катедрата по АГ на МУ-София за обучение на студенти и специализанти. От основаването на болницата до момента , тя е основна база на МУ-ФОЗ за обучение на специалисти по здравни грижи – акушерки.

Представете себе си и вашия  акушерски опит.

Дипломирана акушерка съм от 1981 година. Работила съм в Университетска болница Майчин дом  и Първа АГ болница “Света София”. Професионален опит като редова акушерка в Родилна зала и Оперативен блок като операционна акушерка, старша акушерка на Родилна зала , старша акушерка на отделение ОАИЛ, в момента – главна акушерка на Първа АГ болница “Света София”

 АГ клиниката, в която работите дава ли възможност на майките да изберат акушерка, която да води раждането им?

В лечебното заведение има възможността майките да изберат акушерка, която да води раждането им.

От кого зависи възможността за избор на акушерка в АГ болниците и какво би мотивирало ръководителите на клиники да дадат това право на родилките?

Изборът на акушерка е личен избор на бъдещата майка, но и обвързан с вътрешните правила на лечебното заведение.

Ок колко време е тази практика при вас?

От 5 годинни.

Могат ли бъдещите майки  и акушерките всъщност да бъдат един екип?

Да. Нека не пропускаме и факта, че въпреки избора на акушерка в лечебното заведение се работи в екип от специалисти лекари и акушерки и водещият в екипа е акушер – гинеколог.

Нека не пропускаме  и  факта, че прогнозата за раждането е то да завърши по нормален механизъм.

Заплащат ли допълнително майките за този свой избор?

 Да. Цената е официално обявена в ценорозписа за платените мед. услуги на лечебното заведение.