Общо събрание

    На Общо събрание, състояло се на 04 .11. 2017 г., от 17:30 ч.-19,30 в Интерхотел В.Търново,   съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ , бе проведено ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ при следния дневен ред: –        Отчет за дейностите на АБА за 2017 г. –        Финансов отчет за 2017 г. … Цялата публикация „Общо събрание“