Как се става акушерка?

Акушерката в България е лице с висше образование, получило диплом от висше училище, признато от държавата и обучението в него съответства на държавните изисквания за обучение на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по здравни грижи с професионална квалификация „акушерка”. Тъй като професията е регулирана, всички висши училища, които обучават акушерки са длъжни да спазят Единните държавни изисквания … Цялата публикация „Как се става акушерка?“