Плакат

Уважаеми колеги, организацията на „Академия за акушерки “ 2018 е в своя разгар. Изготвили сме плакат, който бихте могли да разпечатате и да поставите на местата където работите, за да бъдат информирани повече акушерки, и да улесним възможността за участие. Тъй като плаката е във формат за печат, за да е добро качеството му за … Цялата публикация „Плакат“

Плакат

Плакат по повод ДЕНЯ НА ЖЕНАТА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ предоставя дизайн, който бихте могли да използвате за да поздравите жените във вашата общност. Плакат по повод ДЕНЯ НА МАЙКАТА