ПОКАНА за Общо събрание на АБА

ПОКАНА за свикване на общо събрание на членовете на  Алианса на Българските акушерки Уважаеми членове, С решение от заседанието на управителния съвет, което се състоя на 16.04.2018 г., ви изпращаме настоящата покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе на 09.06.2018  от часа 17.00 часа в Парк хотел Атлиман биич – гр. Китен … Цялата публикация „ПОКАНА за Общо събрание на АБА“

Общо събрание

    На Общо събрание, състояло се на 04 .11. 2017 г., от 17:30 ч.-19,30 в Интерхотел В.Търново,   съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ , бе проведено ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ при следния дневен ред: –        Отчет за дейностите на АБА за 2017 г. –        Финансов отчет за 2017 г. … Цялата публикация „Общо събрание“