Гергана Николова

Гергана Николова
Гергана Николова

Гергана Николова получава първата си диплома за Акушерка през 1992

Завършва бакалавърска степен в Медицински Технологически Университет Атина през 2003. Работила е като акушерка в България и Гърция, а през последните 14 години работи във Великобритания, заемайки различни длъжности – винаги горда с призванието си АКУШЕРКА.

Сега работи като клиничен риск-мениджър за Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust, Лондон и е част от екипа на Здравно Министерство, разработващ план за подобряване Майчиното здравеопазване във Великобритания.

Гергана публикува първата си академична статия относно

„Влиянието на интернет върху избора и решенията на бъдещата майка по време на бременност“

От тогава, публикува различни статии и има своя рубрика в Списание „9 Месеца“.

През 2015, Гергана е удостоена с престижната награда „Мери Сийкол“ за проект, разработващ информационна програма за онлйн обучение на бъдещи родители и акушерки. През 2015 е вече почетен член на Кралския акушерски съюз, а през 2017 е поканена за сътрудник в Управителният съвет на Университета на Западен Лондон.

Темата, която ще представи по време на Академията е „Мястото на акушерката в съвременното ни общество и ролята й в изграждането на ефективна връзка между професионалните регулаторни органи, клиничните работници и бъдещите родители.“

Серена Дебоне

Серена Дебоне
Серена Дебоне
Серена Дебоне е Акушерка
 Консултант по кърмене към IBCLC.
 Ръководител на проект ,,Болници-приятели на бебето" към Белгийската федерална служба по обществено здраве, безопасност на храните и околната среда

Серена Дебоне съчетава ролята си на Национален координатор по кърмене към проект ,,Болници-приятели на бебето“ към Министерството на здравето на Белгия със своята акушерска практика в клиника Свети Йоан в Брюксел, където подготвя и наблюдава бременни. Както много белгийски акушерки

 подпомага майки, които имат проблеми с кърменето в техните домове

Тя е обучител на медицински специалисти и акушерки –
студенти по въпросите за човешката лактация и кърмене. Член на Белгийската акушерска асоциация, Серена Дебоне представлява своята страна по време на международни срещи и е един от основателите на Белгийската асоциация по кърмене,  Член е на борда на ELACTA (European Lactation Consultants Alliance) – Европейски алианс на консултантите по кърмене от 2012-2014. През 2014 г. в Прага е избрана за член на Борда на ICM[1] за Централна Европа и е председател на Централно-Европейския регион на ICM. Дълго време работи като доброволец в Индия и Сенегал. Тренира деца за оказване на първа помощ. Серена е поканена от Холандската акушерска асоциация като говорител на конференции в Европа, Чили и Малайзия и изнася презентации на холандски, френски и английски език по теми свързани с кърменето: Мастит и абсцес на гърдата; Неочакван колапс на здрави новородени;  Ролята на акушерките в подпомагане и асистиране на кърменето в семейството;  Наблюдение на бременни по време на пренаталния, перинаталния и постнатален период.

В рамките на Академия за акушерки 2017г., Серена Дебоне ще представи темите:
1. Акушерки и жени – партньори за успешно кърмене.
2. IBCLC-информация, стандарти, обучение.
3. Най-добрите практики за успешно кърмене по света.

[1] Международна конфедерация на акушерките

Виктория Тарасова

Виктория Тарасова
Виктория Тарасова

Виктория Тарасова работи като акушерка в Родилно отделение на Родилен Дом №6 „Професор Снегирев“ в Санкт Петербург в продължение на 24 години. Завършила е акушерство и психология в Руския държавен университет ,,А. И. Херцен“.  Притежава специалност ,,Акушерка-Психолог“.  Избрана за най-добра акушерка на 2017 година в Санкт Петербург.

Водеща е на пренатална програма-пътеводител за подготовка за раждане  „Знай и не се страхувай“.

Тя ще представи темата:  

„Психологическата подготовка за раждане. Раждане водено от акушерка“.

Наталия Илатовская

Наталия Илатовская
Наталия Илатовская

Наталия Илатовская е акушерка, икономист и майка на три деца

В акушерството влиза от любов към професията и в продължение на 8 години работи в Затворена клиника за наркозависими жени, бременни и родилки болни от СПИН. От 2014 година работи в Център за естествено раждане към Родилен дом № 6 ,,Професор Снегирев“ в Санкт Петербург. Организатор и водещ на пренатална програма

,,Раждане без страх"

Тема по време на Академията:  Как да намалим медицинските интервенции и процента на цезарови сечения чрез подготовката за раждане?

Антонела Несполи

Антонела Несполи
Антонела Несполи

Отново ще можем да се учим от прекрасната Антонела Несполи

Акушерка и преподавател в МУ Милано, Италия

На АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017 нейната тема е: „Паузите по време на раждане – физиология или патология? Поведение и роля на акушерката.“

Недка Христова Петрова

Недка Христова Петрова
Недка Христова Петрова

Недка Христова Петрова е от Варна. От две години работи във Великобритания. Участва в АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017 с темата: „Практики и продължаващо обучение за акушерки след дипломиране във Великобритания“ и с

практическа работилница „Релаксиращ масаж по време на раждане – техники и акушерско приложение“.

Назифе Шенуюрек

Назифе Шенуюрек
Назифе Шенуюрек

Назифе Шенуюрек е акушерка, родена и завършила средното си образование в България.

Има Магистратура по Здравен мениджмънт от Университет Бейкент Истанбул и педагогическа правоспособност.  Професионалното й развитие започва през 1991г като Отговорна акушерка на Оперативната зала в Онкогинекология в Истанбулската университетска болница „Джеррахпаша“. От 2013 г. до днес е старша акушерка на Катедрата по акушерство и гинекология към Истанбулският университет „Джеррахпаша“

ръководи 55 акушерки и медицински сестри и отговаря за 87 болнични легла, 4 родилни зали, 4 отделения, 4 оперативни зали и 6 поликлиники.

Нейната тема на АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017 е:

„Обучение и професионална организация на акушерките в Турция.“

Професор Незиха Бежи

Проф. Незиха Бежи
Проф. Незиха Бежи
Професор Незиха Бежи, Декан на Факултета по Здравни грижи в университета Бируни.

Преподава в областта на Женското здраве и Акушерските грижи на бакалавърско и магистърско ниво, и успешно ръководи 25 магистърски и 16 докторски дисертации.
Има много публикувани статии в национални и международни списания и презентации в конференции. Член е на Управителния съвет на Асоциацията по репродуктивно здраве и безплодие и на турската Асоциация по урогинекология и тазово-реконструктивна хирургия.

Проф. Бежи ще представи темата „Подходи, основани на доказателства за предотвратяване инконтиненцията на урина по време на бременността, раждането и следродилния период“ на АКАДЕМИЯТА ЗА АКУШЕРКИ във Велико Търново.

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

Професор Благовест Костадинов Пехливанов е републикански консултант по „Акушерство и гинекология“ и началник клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив.

На АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017 ще представи лекцията: „Постпарталните кръвотечения и ролята на акушерката“.