Български акушерки

БЪЛГАРСКИ АКУШЕРКИ И ВРЪЗКА С ТЯХ

Намери акушерка близо до теб

гр. София

  1. Емилия Казълова
    Телефон : 0887613231
    E- mail: emilia.aztito@gmail.com

2. Елена Василева
Телефон : 0888 580 932
E- mail: elena.antvasileva@gmail.com
Консултации, домашни посещения

 

гр. Пловдив
Динка Негалова
Телефон :
E- mail: dinkanegalova@abv.bg

 

гр. Пазарджик
Благовеста Костова
Телефон : 0887025102
Е- mail: ibur@abv.bg

 

гр. Габрово

Симона Косева
Телефон : 0885338529
E- mail: simona_midwife@abv.bg

 

гр. Велико Търново

Антоанета Калушкова
Телефон : 0878 704 781
Е- mail: t_kalushkova@abv.bg

 

гр. Варна

  1. Недка Христова
    Телефон: 0887 399 821
    E-mail: nedkahristova@gmail.com

2. Даниела Колева
Телефон: 0888 579 749
E-mail: dani.dim.bg@abv.bg

гр. Добрич

Марияна Драгнева
Телефон: 0887 606 328
E-mail: marian_wolf@abv.bg