Плакат

Плакат по повод ДЕНЯ НА ЖЕНАТА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ предоставя дизайн, който бихте могли да използвате за да поздравите жените във вашата общност. Плакат по повод ДЕНЯ НА МАЙКАТА