Партньори на Академия за акушерки 2019 г.

С БЛАГОДАРНОСТ  за подкрепата и съвместната ни дейност.  https://alpenpharma.bg/bg/bulgaria Тема: „Асистирана репродукция и женско здраве подкрепени с Шуслерова терапия.“ – лектор: Анета Георгиева https://www.bebolino.bg/ Тема:  http://www.smart-sm.bg/medela/