Прием за АКУШЕРКИ 2018

Всички, които мечтаят, които желаят и които знаят, че искат да станат акушерки, могат да научат КАК СЕ СТАВА АКУШЕРКА Тази година приемът за държавна поръчка, определен от Министерски съвет е : МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ – ВАРНА – 90 акушерки. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ София – 45 акушерки. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА – 45 … Цялата публикация „Прием за АКУШЕРКИ 2018“

Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ – предложения за изменение и допълнения

Уважаеми колеги, АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ отправя следните предложения към отговорните институции. Предложения за изменение и допълнение на НАРЕДБА за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ 1. В Чл. 1. да се добави т. 10. с текст: „Изисквания за брой персонал спрямо брой на пациенти в ЛЗ.” 2. В ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА, § 1. , … Цялата публикация „Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ – предложения за изменение и допълнения“