Покана за ОС на АБА

 

 

акушерки на практика
Алианс на Българските акушерки

П О К А Н А

 

Управителният съвет на Алианс на Българските акушерки на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква общо

 

 

 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

Уважаеми колеги,

С решение от заседанието на Управителния съвет, което се състоя на 03.10.2017 г., ви изпращаме покана за свикване на заседание на Общо събрание на 04 .11. 201 г., от 17:30 ч.-19,30 в Интерхотел В.Търново

 

Имаме за цел по-голямо присъствие на активните членове, защото предстои предаване на управлението на АБА поради изтичане на законния срок на мандатите на председателя и зам.председателя и постъпили оставки на Даниела Колева,  Симона Косева .

Дневен ред:

 

–        Отчет за дейностите на АБА за 2017 г.

–        Финансов отчет за 2017 г.

–        Избор на Управителен съвет

 

Само редовни членове, заплатили членския си внос имат право да участват в ОС.

При липса на кворум  на основание чл. 26 ал. 2 от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

Моля да потвърдите участието си с имейл на адрес midwivesbulgaria@abv.bg .

Борд на управителния съвет:

Председател – Емилия Казълова

Заместник председател – Антоанета Калушкова

Секретар на УС – Даниела Колева

Член на УС (координатор международни дейности) – Благовеста Костова, Симона Косева

Член на УС (координатор информационно осигуряване) – Антоанета Калушкова

Според Устава :

Чл.32. Членовете на Управителния съвет трябва да:

  1. имат постоянно местоживеене в страната;
  2. притежават подходяща квалификация или опит ;
  3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

 

София, ул. Ж.к.“Христо Смирненски“, бл.10А, ет.11, ап.49,

Алианс на българските акушерки

E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

АКУШЕРКИ на практика

акушерки на практика
Алианс на Българските акушерки

БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ – на практика

“ Акушерки на практика“ е проект на Алианс на Българските Акушерки, чиято цел е пряк контакт на практикуващите акушерки в България с потребителите на акушерски услуги – бременни жени, родилки и техните семейства.

Уважаеми колеги,

попълнете електронния формуляр и се регистрирайте в “ АКУШЕРКИ НА ПРАКТИКА“!

СТАНЕТЕ "ВИДИМИ" ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ВАШИТЕ ГРИЖИ!
Акушерки на практика
Акушерки на практика

Завършилите акушерки, влагащи креативност, любов и иновативни подходи в работата си, могат да подадат заявление за включване в нашата картотека.

* За колегите без профил в Google.

Акушерки на практика
Акушерки на практика

Академия за акушерки

АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 6

АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 6
АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 6

АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ е успешен проект на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ с международно участие.

Уважаеми колеги, отново имаме удоволствието да ви поканим да се включите в Академия за акушерки, която ще се състои за шеста поредна година от 3 до 5 ноември 2017г. в Интерхотел  Велико Търново.

Лектори на АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017г. са:

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

Таня Ролева – акушерка в Йорк Дистрикт Хоспитал, гр. Йорк, Великобритания

Проф. Незиха Бежи, Университет Бируни, гр. Истанбул, Турция

Назифе Шенюрек, МУ Джерах Паша гр. Истанбул, Турция

Недка Христова, Великобритания

Антонела Несполи , Симона Фумагали – Медицински университет Милано Бикока, Италия

Наталия  Илатовская – Русия

 

Виктория Тарасова – Русия

Серена Дебоне – Белгия

Гергана Николова, Великобритания

и др.

 

 

Това е ПРОГРАМАТА   за Академия 2017. Окончателният вариант може да бъде с корекции.

Регистрационна форма, в която можете да заявите своето участие.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Включете се във виртуалния ден на акушерката 2017 като напишете кратко резюме!

Уважаеми колеги,
всеки, който има интерес и желание, може да се включи с кратко резюме в безплатната международна онлайн конференция посветена на Международния ден на акушерката.
Крайният срок за участие е 14 февруари 2017 година.

Поканата е отворена за акушерки, студенти по акушерство и всеки заинтересован в процеса на раждането.

Може да разкажете за акушерството в нашата страна, какво прави акушерката или какви са иновациите, предизвикателствата, вашите притесненията, грижи.

За повече информация и за да изтеглите формуляра за кандидатстване посетете Vidm.org

Ранна регистрация за 31 международен конгрес на ICM

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че крайният срок за ранна регистрация е 28 февруари, 2017 г.
Регистрирайте се за участие, за да ползвате специални отстъпки и да участвате в марша на акушерките!
http://www.midwives2017.org/