Акушерки, практикуващи в България

БЪЛГАРСКИ АКУШЕРКИ И ВРЪЗКА С ТЯХ

Намери акушерка близо до теб

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. София
Акушерки в гр. София   

 

Емилия Казълова

Елена Василева

Павлина Герина

Адриана Николова

 

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Пловдив
Акушерки в гр. Пловдив

Петя Запрянова

Динка Негалова

 

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Пазарджик
Акушерки в гр. Пазарджик

Благовеста Костова

 

 

 

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Габрово
Акушерки в гр. Габрово

Симона Косева
Телефон : 0885338529
E- mail: simona_midwife@abv.bg

 

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Велико Търново
Акушерки в гр. Велико Търново

Антоанета Калушкова
Телефон : 0878 704 781
Е- mail: t_kalushkova@abv.bg

 

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Варна
Акушерки в гр. Варна

Даниела Колева

 

 

 

 

Акушерки, практикуващи в гр. Добрич
Акушерки, практикуващи в гр. Добрич
Акушерки в гр. Добрич

Марияна Драгнева Телефон: 0887 606 328 E-mail: marian_wolf@abv.bg

акушерки
Акушерки, практикуващи в гр. Панагюрище
Акушерки в гр. Панагюрище

Руска Дончева

 

 

акушерки на практика
Акушерки, практикуващи в гр. Банкя
Акушерки в гр. Банкя

 

 

Павлина Герина

 

Акушерки в гр. Видин
Акушерки, практикуващи в гр. Видин
Акушерки в гр. Видин


Анриета Неофитова Петкова

 

 

Акушерки в гр. Разлог
Акушерки, практикуващи в гр. Разлог
Акушерки в гр. Разлог

Ирена Тренчева

 

 

 

 

 

 

Акушерки, практикуващи в гр. Стара Загора
Акушерки, практикуващи в гр. Стара Загора
Акушерки в гр. Стара Загора

Тонка Димова

 

Акушерки, практикуващи в гр. Гурково
Акушерки, практикуващи в гр. Гурково  
Акушерки в гр. Гурково

Мариета Рачева

Контрацепция след раждане

Кърменето е важна част от репродуктивния процес.
След раждането гърдите заместват плацентата като източник на хранителни вещества и в трансфера на имунологични и ендокринни фактори към детето.

Невроендокринните промени, които настъпват в ранния пуерпериум, обуславят появата на лактация.
Стимулът, който се появява при кърмене има инхибиторно действие върху хипоталамо-хипофизо-овариалната ос, което предизвиква аменорея и безплодие.
По-дългите интервали между ражданията се отразяват благоприятно върху здравето на жената.
Цялата публикация „Контрацепция след раждане“