Акушерки, практикуващи в България

БЪЛГАРСКИ АКУШЕРКИ И ВРЪЗКА С ТЯХ Намери акушерка близо до теб Акушерки в гр. София     Емилия Казълова Елена Василева Павлина Герина Адриана Николова   Акушерки в гр. Пловдив Петя Запрянова Динка Негалова   Акушерки в гр. Пазарджик Благовеста Костова       Акушерки в гр. Габрово Симона Косева Телефон : 0885338529 E- mail: simona_midwife@abv.bg … Цялата публикация „Акушерки, практикуващи в България“

Международна седмица на кърменето

Преди 20 години Световният алианс за активна подкрепа на кърменето (WABA), организира първата Световна Седмица на Кърмене (ССК). В България ССК се организира от 2004 Мотото на кампанията преди 20 години беше “Инициативата Болница – приятел на бебето”. Време да празнуваме, но също така и да погледнем назад, да разберем какво се е случило и … Цялата публикация „Международна седмица на кърменето“

Международен ден на акушерките

5-ти май е признат за световен ден на акушерската професия по инициатива на Международната конфедерация на акушерките и се отбелязва всяка година, от 1992г. насам, Това е ден, в който акушерки от различни държави и националности се обединяват за да празнуват и за да насочат вниманието на обществото към значимостта на работата на акушерките в … Цялата публикация „Международен ден на акушерките“

Маратон за акушерки

Станете наши партньори в Маратон за акушерките! Ако сте търговска фирма или неправителствена организация, чиято дейност е насочена към бременността, раждането майчинството и децата, присъединете се към нас и станете наши партньори! Свържете се с нас за повече подробности.

Аборт. Предабортно и следабортно консултиране

Абортът по желание е следствие от непланирана бременност. Факторите, които най-често водят до тази бременност са недостатъчни знания за сексуалното общуване, липса на съвети в областта на семейното планиране, неуспех на контрацептивния метод, лоша комуникация между партньорите, принуда или сексуално насилие. При консултиране на жени преди предприемането на процедура по прекъсване на бременността трябва да … Цялата публикация „Аборт. Предабортно и следабортно консултиране“

Устав

У С Т А В НА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ Приет на Общо събрание, състояло се в гр. Велико Търново на 11.02.2012 год. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут Чл.1. Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и … Цялата публикация „Устав“

Етичен кодекс на АБА

Етичен кодекс на АБА – регулация в дейността Акушерска грижа ВЪВЕДЕНИЕ Всяка професионална дейност и съответстващата й общност, в даден момент от своето развитие достига до такъв стадий на зрялост, който изисква известно регламентиране и стандартизиране на вътрешните и външните професионални взаимодействия и взаимоотношения. Това придава по-голяма стабилност на професионалната общност и извършваните от нея … Цялата публикация „Етичен кодекс на АБА“

Членство

Членовете на Алианс на българските акушерки се приемат от Управителния съвет (УС). Кандидатите отправят писмена молба / Заявление / до Управителния съвет, удостоверявайки необходимите обстоятелства за придобиване на членство според чл. 8 от Устава. УС разглежда молбата задължително в едномесечен срок. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на актуалния Устав и … Цялата публикация „Членство“

Кои сме ние?

Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза Регистрирано по Закона за юридическите лица с не стопанска цел – решение на СГС от … Цялата публикация „Кои сме ние?“