БОЛКАТА ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ

Болката по време на раждане – митове и действителност Болката по време на раждане – основен страх за всяка жена. Гледали сме поне стотина филма, в които ослепителни блондинки раждат в адски мъки, облени  в пот, и няколко противни бабички наоколо. Но ако отворите който и да е учебник по акушерство и гинекология на главата   … Цялата публикация „БОЛКАТА ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ“

Акушерки, практикуващи в България

БЪЛГАРСКИ АКУШЕРКИ И ВРЪЗКА С ТЯХ Намери акушерка близо до теб Акушерки в гр. София     Емилия Казълова Елена Василева Павлина Герина Адриана Николова   Акушерки в гр. Пловдив Петя Запрянова Динка Негалова   Акушерки в гр. Пазарджик Благовеста Костова       Акушерки в гр. Габрово Симона Косева Телефон : 0885338529 E- mail: simona_midwife@abv.bg … Цялата публикация „Акушерки, практикуващи в България“

Първи семинар по акушерство

ПЪРВИ СЕМИНАР ПО АКУШЕРСТВО „ПРАКТИКАТА ПРЕЗ ОПИТА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ“ Първи семинар по акушерство, организиран от Алианс на българските акушерки бе началото на поредица от семинари. Те са под надслов „Практиката през опита на практикуващите“. Той  се се състоя  на 17.06.2017г. – 18.06.2017г. в гр. Приморско с любезното съдействие на Община Приморско и читалище ,,Самообразование“. Семинарите … Цялата публикация „Първи семинар по акушерство“

Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС

ДИРЕКТИВА 2013/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха … Цялата публикация „Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС“

ЕДИ за придобиване на висше образование специалност „Акушерка“

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 82 от … Цялата публикация „ЕДИ за придобиване на висше образование специалност „Акушерка““