Контрацепция след раждане

Кърменето е важна част от репродуктивния процес. След раждането гърдите заместват плацентата като източник на хранителни вещества и в трансфера на имунологични и ендокринни фактори към детето. Невроендокринните промени, които настъпват в ранния пуерпериум, обуславят появата на лактация. Стимулът, който се появява при кърмене има инхибиторно действие върху хипоталамо-хипофизо-овариалната ос, което предизвиква аменорея и безплодие. … Цялата публикация „Контрацепция след раждане“

Аборт. Предабортно и следабортно консултиране

Абортът по желание е следствие от непланирана бременност. Факторите, които най-често водят до тази бременност са недостатъчни знания за сексуалното общуване, липса на съвети в областта на семейното планиране, неуспех на контрацептивния метод, лоша комуникация между партньорите, принуда или сексуално насилие. При консултиране на жени преди предприемането на процедура по прекъсване на бременността трябва да … Цялата публикация „Аборт. Предабортно и следабортно консултиране“

Сексуални дисфункции – медицински проблеми на половия живот

Сексуални дисфункции. Медицински проблеми на половия живот Разстройствата и отклоненията в половата сфера имат особености, които ги различават от останалите болестни състояния на организма. Най-характерната особеност на половата дейност е нейната париалност –обстоятелството, че тя винаги се осъществява от двама души, от половата двойка.   Като запазва своята главна репродуктивна (прокреативна) функция, половата дейност при … Цялата публикация „Сексуални дисфункции – медицински проблеми на половия живот“

Устав

У С Т А В НА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ Приет на Общо събрание, състояло се в гр. Велико Търново на 11.02.2012 год. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут Чл.1. Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и … Цялата публикация „Устав“

Етичен кодекс на АБА

Етичен кодекс на АБА – регулация в дейността Акушерска грижа ВЪВЕДЕНИЕ Всяка професионална дейност и съответстващата й общност, в даден момент от своето развитие достига до такъв стадий на зрялост, който изисква известно регламентиране и стандартизиране на вътрешните и външните професионални взаимодействия и взаимоотношения. Това придава по-голяма стабилност на професионалната общност и извършваните от нея … Цялата публикация „Етичен кодекс на АБА“

Кои сме ние?

Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза Регистрирано по Закона за юридическите лица с не стопанска цел – решение на СГС от … Цялата публикация „Кои сме ние?“

Академия за акушерки 2016

Академия за акушерки е програма на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ, насочена към акушерки, студенти по акушерство и специалисти работещи за подобряване здравната грижа и желаещи да въведат акушерския модел на грижа в България. Проведе се за пета поредна година в гр. Велико Търново. Тази година тя се проведе под мотото „Стандарти, Безопасност, Умения в акушерската … Цялата публикация „Академия за акушерки 2016“