Националния консултативен съвет по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Доклад за участието на АБА в Консултативния съвет на 04.07.2019 г.

Срещата в МЗ се откри от Д-р Иван Бенишев, с няколко уводни думи, за важността на проекта, след което се оттегли и остави като представители на МЗ следните членове: Д-р Тонка Върлева, д-р Мария Тюфекчиева и д-р Снежана Поповска.

След направените презентации за дейността на Тръста за социална алтернатива за успешното начало на програмата в Пловдив, от Иванка Пулева и Петя Зейнелова, Алексей Пампоров представи изводи и препоръки по отношение на приложимостта и приемането на програмата в България. Дискусията беше поведена след аналитичния доклад на сдружение „Ларго“

Акцентите които бяха поставени от АБА в този диалог бяха в няколко посоки:

  • законово регламенитране на дейността на медицинските специалисти и необходимост от Наредба за самостоятелна практика на акушерките,
  • липса на светлина по работата на АГ стандарта, който касае нашата дейност,
  • дисбаланс в разходването на средства в изграждане на екипи с добри компетенции а в същото време акушерките в България отговарят на европейските стандарти за ниво на обучението и липсата им като действащи лица в работата по проектите за майчино и детско здравеопазване. Изчислен и доказан е ниския ефект на участието на парапрофесионалисти в грижата за майка и бебе.
  • липсата на координация и интегрираност на институциите води до разпиляване на средства, недобро познаване на програмата от майки, които биха могли да се възползват и липсата на разбиране, че акушерките са свързващото звено в тази система,
  • програмата е реализирала 3500 домашни посещения при 120 майки от ромски произход. По данни от градовете, в които има преобладаващо ромско население намалява възможността за грижа и обхващане на тези майки в 28 г.с защото голяма част от тях пристигат от чужбина дни преди раждането и веднага след това се връщат в страната, от която са дошли. Крайно време е програмата да бъде разширена и ориентирана към по-голяма общност нуждаещи се майки, като в периода на работа се прецени степента на грижа от която всяка жена индивидуално има нужда.
  • профилактиката на ранните бременности започва от училищна възраст и лекциите провеждани от учители по биология са крайно недостатъчни. АБА има подготвена тематична програма и възможност акушерки да се включват ритмично в половата просвета на подрастващите.
  • Павлина Герина

АНАЛИЗ НА КООРДИНАТОРИТЕ

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/nacionalniyat-konsultativen-svet-km-programa-zaedn/

Уважаеми членове на Съвета, 

 На 4 юли се проведе петата среща на Националния консултативен съвет по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, с любезното домакинство на Министерството на здравеопазването. На срещата за пръв път беше представено успешното разширяване на обхвата на програмата  „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в гр. Пловдив. Участниците се запознаха и с напредъка по услугата за специализирана патронажа грижа в София през последните 6 месеца. Презентацията на ТСА може да бъде намерена в приложен файл към имейла.

 На заседанието експерти на сдружение „ЛАРГО“ представиха аналитичен доклад „Запознатост с Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.“, изготвен със съдействието на Алфа Рисърч и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

 

По време на дискусията бяха представени следните предложения за политики и нормативни промени в здравеопазването: 

1.      Промяна в Наредба 26, чието приложение води до дисбаланс и дискриминационни практики; Предоставяне на достъп до безплатна пренатална грижа за всички бременни жени, независимо от здравноосигурителния им статус;

2.      Необходимост от адекватна обществена кампания запознаваща гражданите със същността, функциите и мисията на Здравно-консултативните центрове;

3.      Влизане на акушерките в училищата и въвеждане на часове/консултации по сексуално образование;

4.      По-добра интегрираност и координация между МТСП и МЗ; Разработване на програма за по-доброто съгласуване на работата и проектите;

5.      Поставяне на основи на електронна медицинска информационна база;

6.      Създаване на информационна система включваща всички извършени услуги – безплатни и платени;

7.      Предложение за национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката; 

8.      Въвеждане на патронажна грижа и обезпечаването й с медицински кадри; 

9.      Продължаване на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве с участието на всички заинтересовани страни и с удължен срок до 2030 г. ;

10.   Ясно разписани дейности на всички сдружения, асоциации, НПО-та и др., за да се избегне дублиране на функции;

  1. Регламентиране на регистрацията на бременност преди 12 гестационна седмица през НЗОК; 
  2. Допълнително обучение и отговорности за здравните медиатори; 
  3. Предложение за създаване на структура в Министерство на здравеопазването, отговаряща за детското здравеопазване;

 

От екипа на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ благодарим на всички участници за активния интерес, ползотворната дискусия и споделеното желание за разрешаване на проблемите в сферата на майчиното и детско здраве. Надяваме се, че ще имаме възможността да се срещнем отново след половин година с повече данни и предложения за по-добри практики. 

 

С уважение, 

 

Оля Георгиева 
  

Координатор на проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *