Контакти

Може да се свържете с наш представител в най – близкият до вас град или на E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

гр. София

Павлина Герина

Телефон: 0887963045

E-mail: geoin2002@abv.bg

гр. Стара Загора

Тонка Димова

Телефон: 0878385380

E-mail: dimova.tony@gmail.com

гр. Пловдив

Петя Запрянова

Телефон: 0889809775

E-mail: petralia62@abv.bg

гр. Пазарджик

Благовеста Костова
Телефон : 0887025102
Е- mail: ibur@abv.bg

гр. София

Йонка Петкова

Телефон: 0888213013

E-mail: yony@abv.bg