Контакти

Може да се свържете с наш представител в най – близкият до вас град или на E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

гр. София

Емилия Казълова
Телефон : 0887613231
E- mail: emilia.aztito@gmail.com

гр. Пловдив

Динка Негалова
Телефон :
E- mail: dinkanegalova@abv.bg

гр. Пазарджик

Благовеста Костова
Телефон : 0887025102
Е- mail: ibur@abv.bg

гр. Габрово

Симона Косева
Телефон : 0885338529
E- mail: simona_midwife@abv.bg

гр. Велико Търново

Антоанета Калушкова
Телефон : 0878 704 781
Е- mail: t_kalushkova@abv.bg

гр. Варна

Даниела Колева
Телефон: 0888 579 749
E-mail: dani.dim.bg@abv.bg

гр. Добрич

Марияна Драгнева
Телефон: 0887 606 328
E-mail: marian_wolf@abv.bg