Може да се свържете с наш представител в най – близкият до вас град или на E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

Адрес по регистрация: гр. София 1574, ж.к. „Христо Смирненски“ №10А

Адрес за кореспонденция: гр. Банкя 1320, ул. „Бели Брег“ №12, Павлина Герина

Алианс на българските акушерки

Адрес: София, 1574, ж.к. „Христо Смирненски “ №10А

Булстат: 176257494

МОЛ: Павлина Герина

гр. София

Павлина Герина

Телефон: 0887963045, E-mail: geoin2002@abv.bg

гр. Стара Загора

Тонка Димова

Телефон: 0878385380, E-mail: dimova.tony@gmail.com

гр. Пловдив

Петя Запрянова

Телефон: 0889809775, E-mail: petralia62@abv.bg

гр. Пазарджик

Благовеста Костова
Телефон : 0887025102, Е- mail: ibur@abv.bg

гр. София

Йонка Петкова

Телефон: 0888213013, E-mail: yony@abv.bg

Банкова сметка на АБА

Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG47FINV91501215385515
BIC: FINVBGSF
Алианс на българските акушерки